top of page

Revista Românească de Studii Axiologice

Romanian Journal of Axiological Studies
RRSA- ISSN 2668-7941 online; ISSN 2668-7933 print | Frequency: 1 issue/year, with possible supplementary issues. 

Abstracting & Indexing |ERIHPLUS; Philpapers; Ezb; WorldCat; CrossRef; Doi; Google Scholar;

logo-rrsa.jpg

Open Access

PREFACE

| Full Text | References | Doi | PDF

Authors: Prof. Dr. Marin BUGIULESCU

Download | PDF

Published Online: 27 January 2022
Volume & Issue: Volume 3, Number 4 (January 2022)

Page range: 4-4

https://doi.org/10.26520/rrsa2022.3.4

Open Access

MIHAI VITEAZUL, DOMN CREȘTIN ȘI EROU AL NEAMULUI ROMÂNESC. CTITORIA MITROPOLITANĂ DE LA ALBA IULIA ȘI EPOPEEA OSEMINTELOR SALE. CÂTEVA CONSIDERAȚII

| Full Text | References | Doi | PDF

Authors: Prof. Univ. Dr. Ion Marian CROITORU

Download | PDF

Published Online: 27 January 2022
Volume & Issue: Volume 3, Number 4 (January 2022)
Page range: 5 - 42

https://doi.org/10.26520/rrsa2022.3.4.5-42

Open Access

MĂRTURISIREA CREDINȚEI DINCOLO DE GRATIILE COMUNISTE

| Full Text | References | Doi | PDF

Authors: Asist. Univ. Dr. Anton SAVELOVICI

Download | PDF

Published Online: 27 January 2022
Volume & Issue: Volume 3, Number 4 (January 2022)
Page range: 43 - 50
h
ttps://doi.org/10.26520/rrsa2022.3.4.43-50

Open Access

CONSIDERAȚII DESPRE REFORMA LITURGICĂ ROMÂNEASCĂ DIN SEC. AL XVII-LEA: MOLITFELNICUL DE LA BĂLGRAD

| Full Text | References | Doi | PDF

Authors:  Asist. Univ. Dr. Mihail K. QARAMAH

Download | PDF

Published Online: 27 January 2022
Volume & Issue: Volume 3, Number 4 (January 2022)
Page range: 51 - 71
http
s://doi.org/10.26520/rrsa2022.3.4.51-71

Open Access

MODALITĂȚI DE GESTIONARE A TULBURĂRILOR DE COMPORTAMENT ALE ELEVILOR

| Full Text | References | Doi | PDF

Authors: Drd. Felicia Aurica HAIDU

Download | PDF

Published Online: 27 January 2022
Volume & Issue: Volume 3, Number 4 (January 2022)
Page range: 72 - 88
h
ttps://doi.org/10.26520/rrsa.2022.3.4.72-88

Open Access

FILOSOFIA INTERDISCIPLINARITĂȚII

| Full Text | References | Doi | PDF

Authors: Lector Univ. Dr. Cecilia CURIS

Download | PDF

Published Online: 27 January 2022
Volume & Issue: Volume 3, Number 4 (January 2022)
Page range: 89 - 94
h
ttps://doi.org/10.26520/rrsa2022.3.4.89-94

Open Access

ARGUMENTARE, ADEVĂR ȘI SEMNIFICAȚIE, SENS ȘI REFERINȚĂ

| Full Text | References | Doi | PDF

Authors: Prof. Dr. Marin BUGIULESCU

Download | PDF

Published Online: 27 January 2022
Volume & Issue: Volume 3, Number 4 (January 2022)
Page range: 95 - 100

https://doi.org/10.26520/rrsa2022.3.4.95-100

bottom of page